Prevodnik

Elekt Labs s.r.o.

Sofistikovaná řešení pro běžný den.

MASA

Aktuality


15.2.2013

Na webovém portálu www.blaja.cz vyšel článek Automatizace mezioperační kontroly kvality. Článek se zabývá automatizací mezioperační kontroly kvality v Ball Aerocan CZ s.r.o., zejména se zaměřením na sběr dat z měřících přístrojů s rozhraním Digimatic.


8.2.2013

Uvolněna nová aplikace ELFoxSound, která umožňuje číst data z plc Tecomat Foxtrot a poté je přehrát přes standardní zvukovou kartu pomocí řečového syntezátoru Epos.


3.9.2012

Zveme Vás na seminář Perspektivy automatizace II, kterého se zúčastníme s přednáškou Automatizace mezioperační kontroly kvality. Přednášet bude Ing. Slavomír Skopalík. Seminář se bude konat 12. září 2012 jako součást doprovodného programu 54. mezinárodního strojírenského veletrhu na Výstavišti v Brně. Naše přednáška bude začínat v 11:00 na Výstavišti v Brně v pavilonu P, sále P-1.


28.2.2010

Nový ceník produktů a služeb.


28.12.2009

Uvolněna aplikace S7Backup pro zálohování obsahu databloku z PLC Siemens S7-200, S7-300/400, S7-1200 přes ethernetové rozhraní.

  • Protokol ISO over TCP - S7 communication
  • Záloha dat do txt souboru
  • Aplikace je distribuována volně pro komerční i nekomerční použití


3.8.2009

Aktualizována ukázka online monitování linek přes WWW rozhraní.


4.7.2009

Uvolněna verze 1.0.2 programu MailAgent.


17.6.2009

V sekci ukázky je nová ukázka možností systému MASA.


4.5.2009

Elekt Labs s.r.o. se stala systémovým partnerem firmy ELKO EP, s.r.o. v oblasti nasazování systému INELS.


4.5.2009

Byla dokončena instalace systému MASA na Linku č.5 ve firmě Moravia cans a.s..


21.11.2007

Firma se zúčastnila semináře Řízení strojírenských podniků pořádaného VŠB TU Ostrava s přednáškou Zavedení mezioperační kontroly bez instalace PC.


1.11.2007

Firma se zúčastnila konference Firebird Developers' Day 2007 s přednáškou na téma Základy instalace a optimalizace. Přidáno do sekce Ke stažení.


10.11.2006

Firma se zúčastnila konference Databázový svět 2006 s přednáškou Náklady na vývoj databázových řešení. Konference proběhla 30.11.2006 ve Zlíně. Více informací naleznete na http://www.dbsvet.cz/, nebo http://www.cvis.cz/.


29.9.2006

Firma se bude účastnit 7.odborného semináře s mezinárodní účastí ŘÍZENÍ STROJÍRENSKÝCH PODNIKŮ , který pořádá Vysoká škola Báňská v Ostravě. Seminář se koná dne 17.-18.10.2006. Naše firma zde vystoupí s přednáškou na téma Využití sběru dat pro hodnocení pracovníku. Součástí této přednášky bude i vystoupení zástupce firmy Cebalsol s.r.o.


20.4.2006

Přednášky z konferencí Mezinárodní konference při příležitosti založení Fakulty strojní a Bělohrad 2006 přidány do sekce ke stažení.


5.11.2005

Firma se bude účastnit konference Databázový svět 2005 s přednáškou problémy, které nejčastěji brání přechodu na nejnovější databázové architektury. Konference proběhne 1.12.2005 ve Zlíně. Více informací naleznete na http://www.dbsvet.cz/, nebo http://www.cvis.cz/.


4.7.2005

Případovou studii zpracovanou na základě projektu Evidence Válců určeného pro TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. Válcovna Bohumín si můžete prohlédnout v sekci Ukázky pod názvem EVIDENCE VÁLCŮ.


14.6.2005

Firma se bude účastnit Mezinárodní konference při příležitosti založení Fakulty strojní s přednáškou Technologické informační systémy - případové studie. Konference proběhne v Ostravě 7. - 9. 9. 2005 pod patronátem fakulty strojní Vysoké školy báňské.


28.3.2005

Přijmeme programátora vice informací.


27.2.2005

Power Point prezentace přednášky z konference Belohrad 2005 je k dispozici ke v sekci ke stažení.


5.1.2005

Release 1.0.1 programu Firebird Mailing Agent uvolněn. Tento release odstraňuje chybu v poli mailfrom odchozího dopisu. Více informací v souboru readme.txt.


22.12.2004

Uvedení programu Firebird/Interbase mailing agent, jenž slouží k odesílaní e-mailů z databází Firebird a InterBase. Pro nekomerční použití je používání programu zdarma.


29.9.2004

Na Databázovém světě vyšel článek Firebird – kompozitní rychlost pojednávající o zrychlení dotazů na MIN a MAX v kompozitním indexu. Autorem je S. Skopalík


7.9.2004

Oznámení nových produktů:

  • Komponenta ModBUS do Delphi
  • Konvertor E4000 - postavený nad modulem MOXA NE4000T ve třech variantách. Varianta LCD je speciálně určena k aplikaci čteček čarových kódů na místech, kde není jiná možnost zobrazení.


4.9.2004

Nový vzhled www stránek. V případě potíží, námětů a připomínek kontaktujte prosím našeho webmastra.


30.8.2004

Na Databázovém světě vyšel článek Firebird – pomocí plánu k lepším časům. Autorem je S. Skopalík


22.8.2004

Na Databázovém světě vyšel článek Jak na rychlejší Min/Max?. Autorem je S. Skopalík


1.7.2004

Aktualizován driver ModBus protokolu pro Delphi 7 na verzi 1.1. Odstraněno několik chyb, nové vlastnosti a funkce, doplněno demo použití master i slave komponenty. Celek lze stáhnout zde.


22.6.2004

Vyšel článek S. Skopalíka Sběr dat z výroby z pohledu systémového integrátora v časopise AUTOMA. Článek popisuje praktické zkušenosti při zavádění informačních systémů pro sběr dat.


20.6.2004

Implementace protokolu MODBus firmy Modikon do Delphi 7 v podobě komponent bez zdrojových kódů volně ke stažení. Úplné zdrojové kódy lze dodatečně odkoupit. Komponenty nemají žádné omezení funkce. Komponenty jsou závislé na JCL knihovně.

Aktuality


15.2.2013

Na webovém portálu www.blaja.cz vyšel článek Automatizace mezioperační kontroly kvality. Článek se zabývá automatizací mezioperační kontroly kvality v Ball Aerocan CZ s.r.o., zejména se zaměřením na sběr dat z měřících přístrojů s rozhraním Digimatic.


8.2.2013

Uvolněna nová aplikace ELFoxSound, která umožňuje číst data z plc Tecomat Foxtrot a poté je přehrát přes standardní zvukovou kartu pomocí řečového syntezátoru Epos.


3.9.2012

Zveme Vás na seminář Perspektivy automatizace II, kterého se zúčastníme s přednáškou Automatizace mezioperační kontroly kvality. Přednášet bude Ing. Slavomír Skopalík. Seminář se bude konat 12. září 2012 jako součást doprovodného programu 54. mezinárodního strojírenského veletrhu na Výstavišti v Brně. Naše přednáška bude začínat v 11:00 na Výstavišti v Brně v pavilonu P, sále P-1.


28.2.2010

Nový ceník produktů a služeb.


28.12.2009

Uvolněna aplikace S7Backup pro zálohování obsahu databloku z PLC Siemens S7-200, S7-300/400, S7-1200 přes ethernetové rozhraní.

  • Protokol ISO over TCP - S7 communication
  • Záloha dat do txt souboru
  • Aplikace je distribuována volně pro komerční i nekomerční použití


3.8.2009

Aktualizována ukázka online monitování linek přes WWW rozhraní.


4.7.2009

Uvolněna verze 1.0.2 programu MailAgent.


17.6.2009

V sekci ukázky je nová ukázka možností systému MASA.


4.5.2009

Elekt Labs s.r.o. se stala systémovým partnerem firmy ELKO EP, s.r.o. v oblasti nasazování systému INELS.


4.5.2009

Byla dokončena instalace systému MASA na Linku č.5 ve firmě Moravia cans a.s..


21.11.2007

Firma se zúčastnila semináře Řízení strojírenských podniků pořádaného VŠB TU Ostrava s přednáškou Zavedení mezioperační kontroly bez instalace PC.


1.11.2007

Firma se zúčastnila konference Firebird Developers' Day 2007 s přednáškou na téma Základy instalace a optimalizace. Přidáno do sekce Ke stažení.


10.11.2006

Firma se zúčastnila konference Databázový svět 2006 s přednáškou Náklady na vývoj databázových řešení. Konference proběhla 30.11.2006 ve Zlíně. Více informací naleznete na http://www.dbsvet.cz/, nebo http://www.cvis.cz/.


29.9.2006

Firma se bude účastnit 7.odborného semináře s mezinárodní účastí ŘÍZENÍ STROJÍRENSKÝCH PODNIKŮ , který pořádá Vysoká škola Báňská v Ostravě. Seminář se koná dne 17.-18.10.2006. Naše firma zde vystoupí s přednáškou na téma Využití sběru dat pro hodnocení pracovníku. Součástí této přednášky bude i vystoupení zástupce firmy Cebalsol s.r.o.


20.4.2006

Přednášky z konferencí Mezinárodní konference při příležitosti založení Fakulty strojní a Bělohrad 2006 přidány do sekce ke stažení.