Prevodnik

Elekt Labs s.r.o.

Sofistikovaná řešení pro běžný den.

MASA

Datový koncentrátor 8xDigimatic

Základní vlastnosti

Výrobek Elekt Labs 8xDigimatic.
 • Napájecí napětí 8 V – 30 V
 • 8x rozhraní Digimatic - pro měřící přístroje např. Mitutoyo, Mahr atd.
 • 8x RGB Link pro ovládání RGB panelů, každý panel až 8 LED (celkem až 50 LED)
 • 1x SPI Master/Slave pro propojení více modulů do kaskády (až 4 moduly)
 • 3x RS232
 • 1x RS485 (připojení k PLC)
 • 6x Digitální vstup 5/24 V
 • 4x Digitální výstup 24 V
 • 1x Analogový vstup 0 - 10 V

Verze produktů

Verze produktůObjednací číslo
Datový koncentrátor8xDIGIMATIC

Základní charakteristika

 • Chtěli byste zabezpečit vysokou kvalitu vašich výrobků?
 • Stále ručně přepisujete naměřené hodnoty z měřících přístrojů?
 • Plánujete automatizaci kontroly kvality?
 • Potřebujete připojit několik měřicích přístrojů s rozhraním Digimatic?

8xDigimatic slouží pro automatizaci kontroly kvality využívajících měřicích přístrojů s rozhraním Digimatic a RS232. Mezi jeho hlavní výhody oproti ručnímu zápisu naměřených hodnot patří vysoká rychlost a spolehlivost.

8xDigimatic má implementované heuristické ochrany. Například lze jmenovat nastavení mezí. Pokud změřený rozměr výrobku se nachází mimo nastavené meze, pak operátor musí tento rozměr změřit znovu.

Měřicí systém s výrobkem 8xDigimatic se dělí do několika částí. 8xDigimatic se umisťuje do rozvaděče, ke kterému jsou připojeny periferie s krytím IP65. Operátor za běžného provozu přichází do styku pouze s periferiemi. Mezi periferie patří ovládací panel, LED maják, měřící přístroje s rozhraním Digimatic nebo RS232, měřicí stanice pro měření nestandardních veličin, atd.

Dodávaný firmware lze po dohodě upravit nebo rozšířit podle přání zákazníka.

Blokové schéma zapojení 8xDigimatic.

Blokové schéma zapojení 8xDigimatic.

Rozdíly mezi běžným Digimatic Multiplexerem a Elekt Labs 8xDigimatic

Běžný Digimatic Multiplexer

 1. Zvolí se příslušný měřící přístroj pro změření rozměru výrobku.
 2. Na PC operátor vybere měření rozměru 1 a změří jej.
 3. Na PC operátor vybere měření rozměru 2 a změří jej.
 • Vyšší nároky na obsluhu.
 • Ovládací PC a měřící přístroj nejsou umístěny v zorném poli operátora.
 • Časová náročnost.
 • Chybovost.
Měření dvou rozměrů výrobků pomocí PC.

Měření dvou rozměrů výrobků pomocí PC.

Elekt Labs 8xDigimatic

 1. Zvolí se příslušný měřící přístroj pro změření rozměru výrobku.
 2. Na ovládacím panelu operátor vybere měření rozměru 1 a změří jej.
 3. Na ovládacím panelu operátor vybere měření rozměru 2 a změří jej.
 4. Změřené hodnoty jsou automaticky odeslány na server.
 • Intuitivní ovládání.
 • Rychlost měření.
 • Automatické výzvy k měření.
 • Heuristické ochrany proti chybně provedeným měřením.
 • Indikace překročení mezí.
 • Ovládací panel a měřící přístroj jsou umístěny v zorném poli operátora.
Měření dvou rozměrů výrobků pomocí ovládacího panelu.

Měření dvou rozměrů výrobků pomocí ovládacího panelu.

Připojení měřicích přístrojů

8xDigimatic je primárně určen pro připojení měřicích přístrojů s rozhraním Digimatic. Umožňuje připojení až 8 měřicích přístrojů s tímto rozhraním. Každý port je opatřen dvoubarevnou LED signalizující správnou funkci připojeného měřicího přístroje.

Dalším často používaným rozhraním u měřicích přístrojů je RS232. Datový koncentrátor je vybaven pro připojení jednoho měřicího přístroje s rozhraním RS232.

K uvedeným rozhraním lze tak připojit měřicí přístroje od různých výrobců jako jsou Mitutoyo (posuvky, úchylkoměry, ...), Mahr (posuvky, úchylkoměry, ...), Kern (přesné váhy, ...), Sencon (měření tloušťky, ...) a další.

Měření a signalizace pomocí RGB ovládacích panelů

U běžně vyráběných multiplexerů pro měřící přístroje s rozhraním Digimatic je ke každému přístroji přiřazeno právě jedno tlačítko, čímž lze odměřit pouze jeden parametr výrobku. Pro změření dalšího parametru se musí použít další fyzický přístroj.

8xDigimatic naopak dokáže jedním fyzickým měřicím přístrojem odměřit až 8 parametrů výrobku. Tato funkce je umožněna díky ovládacímu panelu s až 8 tlačítky, který je přiřazen ke každému z 8 měřicích přístrojů. Stiskem tlačítka se vybere měřený parametr.

Jednotlivá tlačítka jsou podsvícena RGB LED. Potom se může signalizovat operátorovi jednotlivé stavy měření. Například:

 • Zhasnuté tlačítko – klidový stav
 • Záblesky oranžová barva – výzva k měření
 • Svíticí bílá barva – měření parametru
 • Blikající červená barva – naměřené hodnoty jsou mimo nastavené meze

Další informace o RGB ovládacích panelech jsou uvedeny zde.

Rozhraní RS485

Rozhraní RS485 můžete použít pro připojení PLC, které lze využít na:

 • Měření nestandardních veličin
 • Poloautomatické nebo automatické měření

Sběr dat přes rozhraní RS232

Komunikace s nadřazeným systémem probíhá přes rozhraní RS232, který je pak schopný vyčíst data z 8xDigimatic. V současné době existují dvě verze firmwaru, které se liší komunikačním protokolem s nadřazeným systémem:

Další vlastnosti

Kromě komunikačních rozhraní má datový koncentrátor k dispozici 6 univerzálních digitálních vstupů a 4 digitální výstupy. U každého vstupu je jumper pomocí kterého lze měnit kompatibilita mezi TTL a 24 V logikou. Výstupy jsou galvanicky oddělené. Aktivita vstupů a výstupů je signalizovaná LED diodou. Pro měření analogových veličin je určen analogový vstup s rozsahem 0 - 10 V.

V případě nedostatku některých rozhraní je umožněno 8xDigimatic spojovat do kaskády. Maximálně lze takto spojit až 4 moduly. Celkově se získá:

 • 32x Rozhraní Digimatic
 • 32x RGB Link pro ovládání RGB panelů (celkem až 200 LED)
 • 4x RS232 pro připojení měřících přístrojů
 • 4x RS485
 • 24x Digitální vstup 5/24V
 • 16x Digitální výstup 24V
 • 4x Analogový vstup 0-10V

8xDigimatic lze napájet napětím 8 V – 30 V. Pro zabudování do rozvaděče je opatřen systémem pro připevnění na DIN lištu o šířce 35 mm.

Parametry

Provozní teplota:0 oC do 50 oC
Možnost montáže:DIN lišta 35 mm
Rozměry (Š x V x H):144 x 121 x 75 mm
Hmotnost:400 g

DOWNLOAD & Odkazy

Dokument

Verze dokumentu:V2.1
Vydáno:červenec, 2012
Firma:Elekt Labs s.r.o
WEB:www.elektlabs.cz

Aktuality


15.2.2013

Na webovém portálu www.blaja.cz vyšel článek Automatizace mezioperační kontroly kvality. Článek se zabývá automatizací mezioperační kontroly kvality v Ball Aerocan CZ s.r.o., zejména se zaměřením na sběr dat z měřících přístrojů s rozhraním Digimatic.


8.2.2013

Uvolněna nová aplikace ELFoxSound, která umožňuje číst data z plc Tecomat Foxtrot a poté je přehrát přes standardní zvukovou kartu pomocí řečového syntezátoru Epos.


3.9.2012

Zveme Vás na seminář Perspektivy automatizace II, kterého se zúčastníme s přednáškou Automatizace mezioperační kontroly kvality. Přednášet bude Ing. Slavomír Skopalík. Seminář se bude konat 12. září 2012 jako součást doprovodného programu 54. mezinárodního strojírenského veletrhu na Výstavišti v Brně. Naše přednáška bude začínat v 11:00 na Výstavišti v Brně v pavilonu P, sále P-1.


28.2.2010

Nový ceník produktů a služeb.


28.12.2009

Uvolněna aplikace S7Backup pro zálohování obsahu databloku z PLC Siemens S7-200, S7-300/400, S7-1200 přes ethernetové rozhraní.

 • Protokol ISO over TCP - S7 communication
 • Záloha dat do txt souboru
 • Aplikace je distribuována volně pro komerční i nekomerční použití


3.8.2009

Aktualizována ukázka online monitování linek přes WWW rozhraní.


4.7.2009

Uvolněna verze 1.0.2 programu MailAgent.


17.6.2009

V sekci ukázky je nová ukázka možností systému MASA.


4.5.2009

Elekt Labs s.r.o. se stala systémovým partnerem firmy ELKO EP, s.r.o. v oblasti nasazování systému INELS.


4.5.2009

Byla dokončena instalace systému MASA na Linku č.5 ve firmě Moravia cans a.s..


21.11.2007

Firma se zúčastnila semináře Řízení strojírenských podniků pořádaného VŠB TU Ostrava s přednáškou Zavedení mezioperační kontroly bez instalace PC.


1.11.2007

Firma se zúčastnila konference Firebird Developers' Day 2007 s přednáškou na téma Základy instalace a optimalizace. Přidáno do sekce Ke stažení.


10.11.2006

Firma se zúčastnila konference Databázový svět 2006 s přednáškou Náklady na vývoj databázových řešení. Konference proběhla 30.11.2006 ve Zlíně. Více informací naleznete na http://www.dbsvet.cz/, nebo http://www.cvis.cz/.


29.9.2006

Firma se bude účastnit 7.odborného semináře s mezinárodní účastí ŘÍZENÍ STROJÍRENSKÝCH PODNIKŮ , který pořádá Vysoká škola Báňská v Ostravě. Seminář se koná dne 17.-18.10.2006. Naše firma zde vystoupí s přednáškou na téma Využití sběru dat pro hodnocení pracovníku. Součástí této přednášky bude i vystoupení zástupce firmy Cebalsol s.r.o.


20.4.2006

Přednášky z konferencí Mezinárodní konference při příležitosti založení Fakulty strojní a Bělohrad 2006 přidány do sekce ke stažení.