Prevodnik

Elekt Labs s.r.o.

Sofistikovaná řešení pro běžný den.

MASA

Osminásobný optický oddělovač

Základní vlastnosti

8xoptocoupler.
 • Galvanické oddělení jednotlivých signálů
 • Vstup: 8x samostatný izolovaný
 • Výstup: 2 x 4 otevřený emitor
 • Maximální frekvence 10 kHz
 • Verze 8xOPTOC-M má možnost multiplexeru

Verze produktů

Verze produktůObjednací číslo
Klasický optický oddělovač, 24 V verze8xOPTOC
Klasický optický oddělovač, 12 V verze8xOPTOC12
Optický oddělovač s možností multiplexeru, 24 V verze8xOPTOC-M
Optický oddělovač s možností multiplexeru, 12 V verze8xOPTOC12-M

Základní charakteristika

Osminásobný optický oddělovač slouží pro galvanické oddělení signálů. Využijete ho všude tam, kde by mohlo dojít ke vzniku zemních smyček, spojení obvodů SELV a PELV a další problémy spojené s propojením elektricky nekompatibilních zařízení. Oddělovač je určen do průmyslového prostředí. Pro snadnou montáž do rozvaděče je opatřen systémem pro připevnění na DIN lištu o šířce 35 mm. Pro připojení vodičů slouží masivní dvoupatrová svorkovnice. Výhodou oddělovače je, že nepotřebuje žádné externí napájení pro svůj chod. Každý vstup je opatřen zelenou LED signalizující aktivitu vstupu. Každá čtveřice výstupů má společné napájení - svorka L+.

Verze 8xOPTOC-M má v emitorech výstupních tranzistorů zapojenou diodu, díky níž je umožněno spojovat jednotlivé výstupy dohromady, a tak řadit optický oddělovač do multiplexeru po čtyřech vstupech, což umožní snadné rozšíření vstupů nadřazené jednotky. Pokud této možnosti využijete u osminásobného optického oddělovače, ušetříte 4 vstupy, u dvou osminásobných optických oddělovačů v konfiguraci 4x4 jich potom ušetříte 12.

Příklady použití

 1. 8xOPTOC - klasický optický oddělovač

  Pro každý vstupní signál jsou určeny dvě svorky Ix a Mx. Výstup je na svorkách Qx a na L+/A musí být přivedeno napětí 24 V (stačí pouze na jednu svorku ze čtyř dostupných). Takto připravený optický oddělovač lze propojit např. s PLC S7/200.

  Pozor: Nelze v žádném případě tuto verzi použít ve funkci multiplexeru, hrozilo by poškození výstupních obvodů.

 2. 8xOPTOC12 - 12 V verze optického oddělovače

  V případě, že potřebujete oddělit signály o napětí 12 V, je pro vás k dispozici tato verze optického oddělovače. Jeho základní vlastnosti jsou:

  1. Galvanické oddělení elektrických signálů
  2. Převodník napětí z 12 V na např. 24 V

  Pozor: Nelze v žádném případě tuto verzi použít ve funkci multiplexeru, hrozilo by poškození výstupních obvodů.

 3. 8xOPTOC-M - optický oddělovač s možností multiplexeru

  Při použití optického oddělovače v multiplexeru se vstupní část zapojí stejně jako v předešlém bodě. U výstupní části se svorky L+/A připojí na výstupy řídicí jednotky např. PLC. Dvojice vstupů Q0 a Q4, Q1 a Q5, Q2 a Q6, Q3 a Q7 se propojí dohromady a přivede na vstupy řídicí jednotky. Tato verze je plně kompatibilní s verzí 8xOPTOC.

Popis svorek

Označení a popis svorkovnic.

Obr. 1.: Označení a popis svorkovnic.


Vysvětlivka:

I0 – I7vstupy
Q0 – Q7výstupy
Mzáporný pól 0 V
L+kladný pól 24 V
A0, A1adresní vodiče při použití optického oddělovače jako multiplexeru
Schéma zapojení 8xOPTOC.

Obr. 2.: Schéma zapojení optického oddělovače 8xOPTOC.

Schéma zapojení 8xOPTOC-M.

Obr. 3. : Schéma zapojení optického oddělovače 8xOPTOC-M.

Parametry

Základní parametry společné všem verzím

Počet vstupů:8
Počet výstupů:8
Maximální frekvence:10 kHz
Izolační napětí mezi vstupy a výstupy:Uiso max = 500 V
Provozní teplota:0 oC do 70 oC
Způsob montáže:na DIN lištu o šířce 35 mm
Rozměry (Š x V x H):50 x 92 x 69 mm
Hmotnost:130 g

Parametry verze 8xOPTOC

Barva pouzdra LED:Zelená
VSTUP
Parametry vstupu:8 x samostatně izolovaný
Vstupní proud:IF = (Ui - 3.4)/1.5 [mA], kde Ui je vstupní napětí
Typ.Max.
Vstupní napětí:24 V30 V
Vstupní proud:13.7 mA17.7 mA
Výstupní proud:11 mA14.2 mA
VÝSTUP
Parametry výstupu:2 x 4 otevřený emitor
Výstupní proud:I = IF*0.8
Maximální výstupní napětí:30 V
Maximální závěrné výstupní napětí:6 V

Parametry verze 8xOPTOC12

Barva pouzdra LED:Žlutá
VSTUP
Parametry vstupu:8 x samostatně izolovaný
Vstupní proud:IF = (Ui - 3.3)/0.56 [mA], kde Ui je vstupní napětí
Typ.Max.
Vstupní napětí:12 V16 V
Vstupní proud:15.5 mA22.7 mA
Výstupní proud:12.4 mA18.2 mA
VÝSTUP
Parametry výstupu:2 x 4 otevřený emitor
Výstupní proud:I = IF*0.8
Maximální výstupní napětí:30 V
Maximální závěrné výstupní napětí:6 V

Parametry verze 8xOPTOC-M

Barva pouzdra LED:Zelená
VSTUP
Parametry vstupu:8 x samostatně izolovaný
Vstupní proud:IF = (Ui - 3.4)/1.5 [mA], kde Ui je vstupní napětí
Typ.Max.
Vstupní napětí:24 V30 V
Vstupní proud:13.7 mA17.7 mA
Výstupní proud:11 mA14.2 mA
VÝSTUP
Parametry výstupu:2 x 4 otevřený emitor
Výstupní proud:I = IF*0.8
Maximální výstupní napětí:30 V
Maximální závěrné výstupní napětí:80 V

Parametry verze 8xOPTOC12-M

Barva pouzdra LED:Žlutá
VSTUP
Parametry vstupu:8 x samostatně izolovaný
Vstupní proud:IF = (Ui - 3.3)/0.56 [mA], kde Ui je vstupní napětí
Typ.Max.
Vstupní napětí:12 V16 V
Vstupní proud:15.5 mA22.7 mA
Výstupní proud:12.4 mA18.2 mA
VÝSTUP
Parametry výstupu:2 x 4 otevřený emitor
Výstupní proud:I = IF*0.8
Maximální výstupní napětí:30 V
Maximální závěrné výstupní napětí:80 V

DOWNLOAD & Odkazy

Dokument

Verze dokumentu:V1.2
Vydáno:červenec, 2012
Firma:Elekt Labs s.r.o
WEB:www.elektlabs.cz

Aktuality


15.2.2013

Na webovém portálu www.blaja.cz vyšel článek Automatizace mezioperační kontroly kvality. Článek se zabývá automatizací mezioperační kontroly kvality v Ball Aerocan CZ s.r.o., zejména se zaměřením na sběr dat z měřících přístrojů s rozhraním Digimatic.


8.2.2013

Uvolněna nová aplikace ELFoxSound, která umožňuje číst data z plc Tecomat Foxtrot a poté je přehrát přes standardní zvukovou kartu pomocí řečového syntezátoru Epos.


3.9.2012

Zveme Vás na seminář Perspektivy automatizace II, kterého se zúčastníme s přednáškou Automatizace mezioperační kontroly kvality. Přednášet bude Ing. Slavomír Skopalík. Seminář se bude konat 12. září 2012 jako součást doprovodného programu 54. mezinárodního strojírenského veletrhu na Výstavišti v Brně. Naše přednáška bude začínat v 11:00 na Výstavišti v Brně v pavilonu P, sále P-1.


28.2.2010

Nový ceník produktů a služeb.


28.12.2009

Uvolněna aplikace S7Backup pro zálohování obsahu databloku z PLC Siemens S7-200, S7-300/400, S7-1200 přes ethernetové rozhraní.

 • Protokol ISO over TCP - S7 communication
 • Záloha dat do txt souboru
 • Aplikace je distribuována volně pro komerční i nekomerční použití


3.8.2009

Aktualizována ukázka online monitování linek přes WWW rozhraní.


4.7.2009

Uvolněna verze 1.0.2 programu MailAgent.


17.6.2009

V sekci ukázky je nová ukázka možností systému MASA.


4.5.2009

Elekt Labs s.r.o. se stala systémovým partnerem firmy ELKO EP, s.r.o. v oblasti nasazování systému INELS.


4.5.2009

Byla dokončena instalace systému MASA na Linku č.5 ve firmě Moravia cans a.s..


21.11.2007

Firma se zúčastnila semináře Řízení strojírenských podniků pořádaného VŠB TU Ostrava s přednáškou Zavedení mezioperační kontroly bez instalace PC.


1.11.2007

Firma se zúčastnila konference Firebird Developers' Day 2007 s přednáškou na téma Základy instalace a optimalizace. Přidáno do sekce Ke stažení.


10.11.2006

Firma se zúčastnila konference Databázový svět 2006 s přednáškou Náklady na vývoj databázových řešení. Konference proběhla 30.11.2006 ve Zlíně. Více informací naleznete na http://www.dbsvet.cz/, nebo http://www.cvis.cz/.


29.9.2006

Firma se bude účastnit 7.odborného semináře s mezinárodní účastí ŘÍZENÍ STROJÍRENSKÝCH PODNIKŮ , který pořádá Vysoká škola Báňská v Ostravě. Seminář se koná dne 17.-18.10.2006. Naše firma zde vystoupí s přednáškou na téma Využití sběru dat pro hodnocení pracovníku. Součástí této přednášky bude i vystoupení zástupce firmy Cebalsol s.r.o.


20.4.2006

Přednášky z konferencí Mezinárodní konference při příležitosti založení Fakulty strojní a Bělohrad 2006 přidány do sekce ke stažení.